softatalo aida oy


Kansainvälistä huippuosaamista

Softatalo AIDA Oy on erikoistunut energiajärjestelmien optimointiin, tutkimustyöhön, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tehokas tiimimme edustaa alan kansainvälistä huippuosaamista.

Olemme kehittäneet uuteen ajatteluun ja sovelluksiin perustuvat energiansäästön optimointiohjelmat. Järjestelmämme avulla energiankulutus saadaan laskemaan lähes kaikissa energiaa kuluttavissa toiminnoissa. Käytössämme on maailman tarkimmat putkistojen mitoitus- ja optimointiohjelmat.

INNOVATIIVISIA ENERGIANSÄÄSTÖRATKAISUJA


 

Softatalo AIDA Oy kokoaa eri komponenteista korkealuokkaisia tuotteita luoden tehokkaita ja energiaa säästäviä kokonaisuuksia. Jatkuvan kehitys- ja tutkimustyön tuloksena ovat huomattavat kustannussäästöt. Softatalo Aida Oy:n energian optimointiohjelma mahdollistaa ylivirtauksen ja -paineen leikkauksen rakennuksista energiansäästön aikaansaamiseksi esimerkiksi veden, kaukolämmön, öljyn, maakaasun, höyryn, nesetekaasun, pelletin ja hakkeen kulutuksen optimointi osalta.

Ainutlaatuiset ja varmat menetelmät yhdessä uuden automaatioteknologian kanssa tuottavat noin 10 - 30 % säästöjä kaukolämmön, öljyn, maakaasun, käyttöveden, nestekaasun, pelletin ja hakkeen kulutuksen optimointi osalta lyhyessä takaisinmaksuajassa.

AVOIN ASIAKASYHTEISTYÖ


 

Yhteistyö asiakkaidemme kanssa perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen. Keskinäinen luottamus ja avoimuus projektin kaikissa vaiheissa on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi projektien alkusuunnittelusta toteutukseen.

Tuotekehityksen taustaa


 

Softatalo AIDA Oy:n energian optimointijärjestelmä on syntynyt kansainvälisen kehityksen, tutkimustyön ja A-Sprinkleri Oy:n SITRAn tuella toteutetun tuotekehittelyn tuloksena.

Tuotekehittelyn tuloksena luotiin uudenlaiseen ajatteluun perustuvat energiansäästön optimointiohjelmat, joiden avulla voidaan energiankulutus minimoida miltei kaikissa energiaa vaativissa toiminnoissa.

A-Sprinkleri Oy:n kehittämiä energian optimointiohjelmia hyödyntää Suomessa ainoastaan Softatalo AIDA Oy, kansainvälisesti AIDA INC.

Softatalo AIDA Oy on:

* Aloittanut liiketoimintansa v. 1995
* Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsen
* EU/CCR-rekisterin jäsen (PHARE- ja TACIS-projektit)
* Hornet vastakauppayhtiömme v. 1996-97, GE Trading, New York

Liikeideat
ja
tuotteet


jatkaa kestävän kehityksen sykettä

Softatalo AIDA Oy:n energianoptimointijärjestelmä mahdollistaa ekologisen näkökulman ja taloudellisten tavoitteiden yhdistämisen. Pääkohteitamme energiansäästöjen tuottamisessa ovat kaukolämmön, höyryn, kaasun, jäähdytyksen, käyttöveden, öljyn ja ilmastoinnin optimointi.

Suunnittelumme ja toteutuksiemme kolme pääkohdetta ovat asuinrakennukset, liikerakennukset ja teollisuuslaitokset.

Uudet Optimaaliset kaukolämpökeskukset

 

Softatalo AIDA Oy toteuttaa myös ns. optimaalisia kaukolämpökeskuksia, joissa on sumean logiikan automaatio eli itsevirittyvä automatiikka yhdistettynä säälämpötila-anturiin ja tarkkoihin lämpötila-antureihin. Kaukolämpökeskukset soveltuvat niin korjausrakentamiseen kuin uudisrakentamiseen. Ns. optimoitu kaukolämpökeskus säästää jopa 20 - 30 % kaukolämmön vuosikulutuksessa verrattuna perinteiseen tekniikkaan.

Uusi automaatioteknologia yhdessä energiansäästömenetelmiemme kanssa nostaa tehokkuutta ja pienentää energiankulutusta leikkaamalla ylivirtauksia ja -paineita. Tämä voidaan todeta vertaamalla täsmälleen samoja toimintoja sisältävän energiankulutuksen määrää optimoituun energiankulutukseen.

Täyttäkää vain ne kohdat, jotka ovat relevantteja kohteessanne

Kaukolämpö

Maakaasu

Nestekaasu

Öljy

Vesi

Rakennustilavuus

Nimi

Sähköpostiosoite

Puh./Faksi

Osoite

Lisätietoja

MWh     euroa
MWh     euroa
MWh     euroa
l             euroa
m3        euroa
Rm3

OTA YHTEYTTÄ

Softatalo AIDA Oy

Yhdyskunnantie 56 A 4
00680 Helsinki, Finland

All rights reserved Softatalo AIDA Oy

Design and development Parallines Oy